Actuele onderwerpen in de mariene biologie

Hieronder vind je een overzicht van grote onderwerpen die op dit moment spelen in de mariene biologie. Zoals je waarschijnlijk weet zijn er problemen die een grote impact hebben op het leven in de zee. Deze worden meestal opgesplitst in mondiale en lokale problemen. Ook de lokale problemen komen over de hele wereld voor, maar worden veroorzaakt door lokale menselijke activiteiten terwijl de mondiale problemen ook een impact hebben ver vanwaar ze ontstaan.

Opwarming van de Aarde

Verzuring van de zeeën

Vervuiling

Overbevissing