Zeegras, toch altijd een beetje het ondergeschoven broertje van koraalriffen qua aandacht en onderzoek, stond dit jaar op de voorkant van zowel Science als Nature, twee van de bekendste wetenschappelijke vakbladen.

Zeegrassen hebben speciale aanpassingen

In Nature werd voor het eerst het genoom (de volledige genetische DNA code) van een zeegrassoort gepresenteerd. Zeegrassoorten zijn de enige bloeiende planten die volledig in zee leven waar ze nu één van de meest productieve ecosystemen vormen. Interessant is dat ze op drie verschillende momenten in de evolutie van het land weer de zee zijn ingegaan.

Zeegrassoorten zijn de enige bloeiende planten die volledig in zee leven waar ze nu één van de meest productieve ecosystemen vormen.

De studie laat zien dat het zeegras stoffen in zijn celwand heeft die verder in alle zeewieren gevonden worden en die belangrijk zijn voor het omgaan met een zoute omgeving. Dit laat zien dat zeegras bij zijn verplaatsing van land naar zee eigenschappen heeft ontwikkeld die overeenkomen met die van zeewieren waar het ver van verwant is. Dit is een mogelijk voorbeeld van convergente evolutie (ofwel, twee ver verwante soorten ontwikkelen een vergelijkbare eigenschap als aanpassing aan het milieu waar ze beiden in voorkomen, in dit geval een aanpassing aan zout water).

Zeegrassen beschermen mensen van ziekmakende bacteriën

Het artikel in Science gaat over hoe zeegrasvelden problemen met ziekmakende bacteriën verminderen voor ecosystemen om hen heen zoals koraalriffen, maar ook voor mensen die van die ecosystemen gebruik maken.

Zeegrasvelden zorgden voor een vermindering van 50% van de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën

Zeegrasvelden zorgden voor een vermindering van 50% van de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën in het water en in naastgelegen koraalriffen werden 50% minder zieke koralen en vissen gevonden dan als er geen zeegrasveld aanwezig was. Dit is vooral van belang voor gebieden met gebrekkige waterzuivering, waar rioolwater rechtstreeks de zee in loopt en zo visserijgebieden besmet.

Zeegras is dus veel belangrijker dan dat je op het eerste gezicht zou denken!